Tiêu chuẩn chất lượng của trà thành phẩm

Hương vị phải thống nhất từ cảm quan đến khi uống vào. Hương thơm khi ngửi, màu sắc lúc quan sát và vị khi uống vào phải có sự thống nhất đồng đều. Càng gần lại bao nhiêu thì chất lượng trà càng tốt bấy nhiêu. Đó là tiêu chuẩn cảm quan để đánh giá chất lượng của trà.

tieu-chuan-chat-luong-cua-tra-thanh-pham

Các chỉ tiêu cảm quan khác để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của trà

Màu lá trà: chuẩn xanh, cành xanh càng đẹp, có sự đồng đều. Khi pha xong lá trà còn tươi, bị oxi hóa chậm → thể hiện chất lượng nguyên liệu tốt.

Lá trà có viền đỏ → thoát nước tốt. Lá trà bị thâm, đen → trong quá trình chế biến có ủ hương liệu hoặc có sinh nhiệt, trà bị ủ nóng

Tỉ lệ 1 búp 2-3 lá càng cao, chất lương nguyên liệu càng tốt (búp mang hậu vị, lá 1 lá 2 mang hương thơm).

Tỉ lệ lá rời càng cao, chất lượng càng tệ (ngoại trừ Thiết Quan Âm vì là giống cây trà thân gỗ)

2-3 màu sắc trên cùng 1 nguyên liệu phân biệt rõ rệt → sản phẩm đáo trộn

Dập, nát, gãy vụn, màu sắc không đều, pha ra nước đục, có vị đắng → không đạt chất lượng.

Thước đo phẩm trà: Sắc – Hương – Vị – Hình

Để nghiên cứu đầy đủ về chất lượng trà. Cần phân tích về các thành phần sinh hóa, vật lý và các chỉ tiêu cảm quan của trà. Trong sản xuất và giao nhận trà, thường chỉ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan. Các chỉ tiêu vật lý đảm bảo mức độ chính xác nhất định, thời gian kiểm tra ngắn. Khi có sự bất đồng tiến hành phân tích các tiêu chuẩn khác để đánh giá chất lượng của trà.

>> Xem thêm: Quy trình sản xuất Trà